• darkblurbg
    “Maatwerk vanuit betrokkenheid”
    Dat is waar Walraven Advies voor staat

Arbeidsdeskundige, Schadelastbeperking een belangrijk doel.

Allerlei zaken, als ziekte, ongeval, een arbeidshandicap of ingrijpende gebeurtenissen kunnen iemands balans verstoren met effecten op werk en inkomen. Vanuit kennis van beroepen en de specifieke eisen die arbeid aan mensen stelt, onderzoekt de arbeidsdeskundige alle mogelijkheden voor het optimaal benutten van (resterende) arbeidsmogelijkheden en adviseert hierover. De aanpak is altijd gericht op maatwerkoplossingen die bijdragen aan duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

De arbeidsdeskundige analyseert, beoordeelt en draagt bij aan herstellen en voorkomen van deze disbalans. De aanpak is altijd gericht op iemands totale situatie. Als arbeidsdeskundige kan ik een bijdrage leveren in het kader van ziekteverzuim en de stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voor werkgevers. Dit ook voor AOV verzekeraars, die willen voorkomen dat hun verzekerde uitvallen en in arbeidsongeschiktheidstrajecten. De ervaring leert dat ook voor specifieke groepen advies vanuit de arbeidsdeskundige achtergrond kan bijdragen aan verbetering van iemands situatie. Walraven Advies coacht, begeleidt en adviseert in dat kader bijvoorbeeld mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom (ME, QVS) die tegen allerlei problemen aanlopen, mensen die geconfronteerd zijn met een NAH (niet aangeboren hersenletsel) en mensen die te maken hebben met letselschade.

Ergonoom, Pas als Human Factors niet in orde zijn, valt dat op.

Ergonomie of liever “Human Factors” speelt in ons dagelijks werk en privéleven een belangrijke rol, ook zonder dat we daar vaak alert op zijn. Pas als Human Factors niet in orde zijn, valt dat op. Het vakgebied Human Factors houdt zich bezig met het ontwerpen van de omgeving, processen en werkplekken, producten of met het verspreiden van informatie waardoor wij, de gebruikers, optimaal kunnen functioneren. Human Factors is terug te vinden in auto’s en openbaar vervoer, kleding, software, handgereedschappen, machines, kantoren, productiemiddelen: kortom in producten, processen en organisaties. Een ergonoom kan zich richten op verschillende aandachtsgebieden.

  • De fysieke ergonomie betreft de interactie tussen mens en producten, werkhouding en -beweging.
  • De organisatorische ergonomie richt zich op het optimaliseren van socio-technologische systemen, met aandacht voor de organisatiestructuur, het beleid en de processen. Job fitting is hier een begrip.
  • De sensorische ergonomie richt zich op de capaciteiten en beperkingen van het menselijke zintuigensysteem en bestudeert de aspecten horen, zien, ruiken en voelen in relatie tot de (werk)omgeving.
  • Cognitieve ergonomie houdt zich bezig met begrijpen, onthouden, nadenken en beslissen. Kortom, alles wat het brein doet als de mens interactie heeft met producten.
  • Gedragsergonomie richt zich op de wijze waarop mensen gemotiveerd worden of zijn tot een bepaald gedrag en het onderzoekt hoe hun omgeving deze motivatie kan beïnvloeden.

Walraven Advies heeft een jarenlange werkervaring in de fysieke ergonomie in allerlei beroepen, medische en paramedische beroepen in het bijzonder.