• darkblurbg
    “Maatwerk vanuit betrokkenheid”
    Dat is waar Walraven Advies voor staat

AOV

Opdrachten in AOV, veelal beroepsarbeidsongeschiktheid, is al jaren het werkgebied van Walraven Advies. Adviezen zijn altijd gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar iemands werk en de kenmerkende belasting daarvan. Veelal is aansluitend aan een eerste onderzoek de aandacht gericht op re- integratie in het werk. Een re-integratieplan wordt opgesteld op basis van het model belasting versus belastbaarheid en herstel daarvan. Bij een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt op basis van door de verzekeringsgeneeskundige vastgestelde beperkingen een zorgvuldige weging gemaakt van de belasting in het werk en de belastbaarheid van de verzekerde. Een en ander rekening houdend met de polisvoorwaarden.

Verzuim

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is de basis bij verzuim van werknemers. Een jaar ziek is de indicatie voor een arbeidsdeskundige beoordeling van de mogelijkheden voor terugkeer in het eigen werk. Bij verzuim van werknemers, zeker in geval van langdurig verzuim kan arbeidsdeskundige inzet bijdragen om antwoord te geven op de volgende vragen of:

  • de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog kan uitvoeren?
  • het eigen werk met behulp van aanpassingen passend te maken is?
  • de werknemer ander passend werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren?
  • er mogelijkheden zijn om de werknemer naar ander werk te begeleiden en of inschakelen van deskundige begeleiding in een vervolgtraject gewenst is?

Dit vereist een arbeidsdeskundig onderzoek door gesprekken met werkgever en werknemer, analyse van de werk(plek) en bedrijfssituatie.

Arbeidsomstandigheden, arbobeleid

Walraven Advies kan u begeleiden bij het uitvoeren van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) en implementeren van het plan van aanpak. Zo ook is er de mogelijkheid voor het uitvoeren van een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 

Casemanager

Walraven Advies kan de rol van casemanager vervullen als in verzuim, letselschade, begeleiding van bijzondere groepen (bijvoorbeeld vermoeidheidssyndroom, NAH).